Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu organizează, ca furnizor autorizat de formare profesională,  cursuri de specializare a echipelor canine în categoriile de serviciu utilizate de structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne (patrulare şi intervenţie, prelucrare urme, descoperire cadavre umane, detectare produse: explozivi, stupefiante, tutun, căutare şi salvare, bio-detecţie), soldate cu dobândirea, de către conducătorii câinilor de serviciu,  de competenţe profesionale necesare desfăşurării activităţilor specifice, simultan cu realizarea dresajului câinilor din dotare în categoria de serviciu în care aceştia vor fi folosiţi. Cursurile de specializare sunt organizate pe baza planului de pregătire autorizat pe baza legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor, în competenţe şi module, înglobând teme de pregătire teoretică şi aplicaţii practice. Absolvirea unui astfel de curs de specializare presupune întrunirea unei comisii de absolvire formată din evaluatori de competenţe autorizaţi (în baza OUG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor) şi se soldează cu emiterea certificatelor de absolvire şi a suplimentelor descriptive ale competenţelor obţinute, în conformitate cu standardul ocupaţional „agent conducător câini de serviciu”, cod COR 541907.

 Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu, ca furnizor autorizat de formare profesională,  cursuri de specializare în ocupaţia „instructor/preparator formare”, cod COR 333309, adresat lucrătorilor Ministerului Afacerilor Interne (sau ai Ministerului Apărării Naţionale),  interesaţi de certificarea dobândirii pregătirii pedagogice specifice formării profesionale a adulţilor. Acest tip de cursuri   este organizat pe parcursul a zece zile (54 de unităţi didactice-ore de curs), pe baza planului de pregătire autorizat legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor, cu aplicaţii practice şi expuneri teoretice, formând competenţe şi module de pregătire. Absolvirea unui astfel de curs de specializare presupune întrunirea unei comisii de absolvire formată din evaluatori de competenţe autorizaţi (în baza OUG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor) şi se soldează cu emiterea certificatelor de absolvire şi a suplimentelor descriptive ale competenţelor obţinute, în conformitate cu standardul ocupaţional „instructor/preparator formare”, cod COR 333309.

Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu organizează cursuri de schimbare conducători câini de serviciu, definite ca fiind  programe de formare şi pregătire a lucrătorilor Ministerului Afacerilor Interne deja deveniţi  conducători câini de serviciu,   care preiau în dotare un câine de serviciu specializat. Acest aspect impune aprofundarea şi perfecţionarea cunoştinţelor teoretice şi practice deja deţinute, aprofundare şi perfecţionare necesare activităţii alături de câinele de serviciu specializat, motiv pentru care cursurile respective sunt organizate pe durata a patru săptămâni, organizate pe baza unui curicullum aprobat, în module şi teme de pregătire, conţinând transfer şi asimilare de cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice în domeniul de lucru al echipei canine. Absolvirea unui astfel de curs se organizează sub egida comisiei de absolvire formată la nivelul unităţii noastre din evaluatori de competenţe autorizaţi şi se soldează cu emiterea de documente ce atestă dobândirea cunoştinţelor şi capabilităţilor necesare activităţii cu un câine de serviciu specializat, nou preluat.

Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu organizează cursuri de schimbare a categoriei de serviciu, definite ca fiind programe de formare şi pregătire a lucrătorilor Ministerului Afacerilor Interne (conducători câini de serviciu) ce au în dotare un câine de serviciu specializat într-o anumită categorie de serviciu, dar care dovedeşte reale calităţi pentru folosirea sa într-o altă categorie de serviciu. Acest aspect impune conducătorului câinelui de serviciu necesitatea dobândirii unor noi cunoştinţe teoretice şi practice (dresaj, antrenament, folosire într-o altă categorie de serviciu decât cea în care cuplul chinotehnic s-a specializat deja), motiv pentru care urmează cursuri organizate pe durata a şase săptămâni, pe baza unui curicullum aprobat, formate din  module şi teme de pregătire conţinând transfer şi asimilare de cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice în noul domeniul de lucru al echipei canine. Absolvirea unui astfel de curs se organizează sub egida comisiei de absolvire formată la nivelul unităţii noastre din evaluatori de competenţe autorizaţi şi se soldează cu emiterea de documente ce atestă dobândirea cunoştinţelor şi capabilităţilor necesare activităţii alături de câinele de serviciu specializat într-o noua categorie de serviciu şi arie de folosire a echipei canine.

Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu organizează cursuri de capacitate în vederea acordării gradului profesional de agent şef/plutonier adjutant (exclusiv pentru conducători câini de serviciu din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române/Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române,  respectiv Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă/Inspectoratului General al Jandarmeriei Române), organizate sub forma orelor de pregătire şi transfer de cunoştinţe specifice domeniului de activitate cu câinii de serviciu, finalizat prin  susţinerea lucrărilor de specialitate, precum şi cursuri de iniţiere în carieră, cu durata de 3 luni, pe bază de curicullum, module, competenţe, teme şi aplicaţii practice, adresate lucrătorilor din Poliţia Locală. Absolvirea unui astfel de curs se organizează sub egida comisiei de absolvire formată  la nivelul unităţii noastre din evaluatori de competenţe autorizaţi şi se soldează cu emiterea de documente ce atestă competenţele profesionale dobândite de poliţiştii locali, necesare desfăşurării activităţii specifice.

Centrul Chinologic organizează „programe formative de iniţiere în dresaj a cadrelor MAI” care primesc în dotare tineret canin - destinate  lucrătorilor ce nu deţin niciun fel de competenţe şi abilităţi de lucru alături de câinele de serviciu. Programul formativ se organizează pe parcursul a nouă zile, fapt pentru care nu se încadrează în categoria „cursuri”- cursurile având durata de minim zece zile calendaristice. Activitatea nu se finalizează prin evaluări ori examene, deci lucrătorii ce participă la programul formativ de iniţiere în dresaj nu dobândesc competenţe specifice.

Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu, ca singura unitate de pregătire a echipelor canine din structurile Ministerului Afacerilor Interne, organizează  şi alte categorii de activităţi subsidiare domeniului chinotehnic, pe baza necesităţii verificării periodice a modului în care este menţinut nivelul de dresaj şi antrenament al exemplarelor canine specializate, indiferent de categoria de serviciu a acestora. Unitatea noastră organizează examene periodice,  cu durata de 3 zile, în scopul atestării  câinilor de serviciu în categoria în care aceştia au fost dresaţi. Activitatea de evaluare a nivelului de dresaj şi antrenament al câinilor de serviciu aflaţi în dotarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne nu presupune transfer de noi cunoştinţe şi aptitudini în ceea ce priveşte conducătorii câinilor de serviciu supuşi evaluării, în afara celor deja deţinute în urma absolvirii cursurilor de specializare în diferite categorii de serviciu şi nu vizează o formă de pregătire într-un cadru instituţional organizat, aşa cum este văzută activitatea de formare profesională din punct de vedere psiho-pedagogic (metode şi tehnici de învăţare). Activitatea de atestare a câinilor de serviciu în categoria în care aceştia au fost specializaţi se efectuează de către o comisie de evaluatori de competenţe şi specialişti în domeniul chinotehnic din cadrul unităţii noastre, cu scopul verificării menţinerii standardelor de calitate ale  produsului finit (echipa canină specializată), astfel încât beneficiarii noştri (structuri operative deţinătoare de câini de serviciu, fie din componenţa inspectoratelor generale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne , fie din structurile Serviciului de Protecţie şi Pază) să poată folosi cuplurile chinotehnice pe criterii de eficienţă şi eficacitate. Examenele periodice de atestare au rolul de a identifica  unele deficienţe apărute în procesul de menţinere a dresajului şi antrenamentului câinilor de serviciu în teritoriu, de a trasa căi de acţiune conducătorilor câini de serviciu pentru remedierea acestor neconformităţi, de a identifica şi soluţiona diferite alte aspecte legate de nivelul de dresaj şi antrenament care pot impieta asupra folosirii cu succes a echipelor canine specializate. Atestarea periodică a câinilor de serviciu reprezintă o activitate nefinalizată prin obţinerea de competenţe profesionale, ci o activitate   de evaluare, nu de formare profesională şi de pregătire teoretică şi practică. Documentul emanat la finalul examenului  periodic de atestare a câinilor de serviciu în categoria în care aceştia au fost dresaţi reflectă conformitatea/sau neconformitatea menţinerii dresajului şi antrenamentului câinelui de serviciu în anumite standarde de performanţă.

Ne exprimăm speranţa că aceste informaţii vor contribui la deplina edificare a personalului interesat din structurile deţinătoare de câini de serviciu, în ceea ce priveşte toate categoriile de activităţi dedicate domeniului chinotehnic, organizate şi susţinute în Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu.