SIMBOLUL HERALDIC AL CENTRULUI CHINOLOGIC

“Dr. AUREL GREBLEA” SIBIU

       - PUNTE ÎNTRE TRECUT, PREZENT Şl VIITOR -

 

Fenomenul heraldic  a  apărut prima oară în antichitate şi a evoluat  odată cu societatea omenească.

Devizele heraldice au fost menite a reprezenta posesorul printr- un mesaj scurt, o maximă, un crez etc. Ele sunt cu atât mai importante cu cât reflectă situaţia socială, progresele şi idealurile purtătorului.

Numele disciplinei provine din termenul latin medieval: heraldus, heraut = crainic. Heralzii, în epoca medievală, duceau mesajele de război, dar făceau şi oficiul de prezentare a luptătorilor în turniruri şi de introducere a acestora în arenă,  în sunetele de trâmbiţă sau de corn.  Heralzii, care trebuiau să fie buni cunoscători ai simbolurilor heraldice, prezentau  blazoanele  nobililor pe care-i introduceau pe câmpul de turnir. Blazonul era un semn convenţional, specific unui stat, oraş, familie, persoană etc.

Arta heraldică îşi are începuturile în secolul al XI-lea în Germania, la concursurile care s-au desfăşurat la Gottingen în anul 934, unde se pare că s-au purtat de către cavaleri bucăţi de stofă potrivite în maniera de alcătuire ulterioară a stemelor. Perioada de înflorire a ei a fost era cruciadelor şi a epocii clasice a turnirurilor (secolele XIII-XV). După secolul al XVI-lea, importanţa artei heraldice a scăzut. Există o mulțime de documente, scrieri, manuscrise sau alte lucrări istorico-descriptive, care ne prezintă date exacte despre strămoşi şi despre natura lor ca fii ai neamului. Despre caracterul lor de luptători, despre rădăcinile sociale şi despre credinţa împărtăşită ne vorbeşte şi heraldica, studiată de o serie de istorici români şi străini. Blazoanele căpeteniilor de oşti, stemele şi însemnele militare sunt sugestive şi poartă mesaje informative exacte, descifrările şi analizele specialiştilor fiind în diverse surse aproape identice, sau cel puţin tangenţiale.

La nivelul Centrului Chinologic “ Dr. Aurel Greblea” Sibiu au existat propuneri ale unui însemn distinctiv al instituţiei, care să îi statueze locul şi importanţa în cadrului sistemului de ordine publică şi siguranţă naţională. De exemplu, o încercare reprezentativă în sensul adoptării unui blazon al şscolii a avut loc în anul 1998, în Consiliul Ştiinţific al Şcolii Militare pentru Instruirea Conductorilor, Producerea, Creşterea şi Dresajul Câinilor de Serviciu Sibiu, când a fost pus pus în discuţie însemnul heraldic al acesteia, simbol realizat cu ajutorul specialiştilor în heraldică din cadrul Muzeului Național Brukenthal Sibiu.

Ca o necesitate imperioasă a recunoaşterii unicităţii specificului unităţii noastre şi a importanţei pe care o deţine la nivel naţional, toate eforturile de patentare a unui însemn distinctiv, reprezentativ, care să marcheze cu onoare existenţa și funcționalitatea Centrului Chinologic „ Dr. Aurel Greblea” Sibiu au fost încununate prin cele stipulate de  Ordinul nr. 162 din 29/07/2009, pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Însemnul heraldic adoptat pentru a reprezenta instituţia noastră se prezintă după cum urmează:

- pe fond auriu, un scut albastru, încărcat cu un cap de câine de aur, limbat și aprins roşu, având dedesubt o carte deschisă, de asemenea,  de aur,  de la care pornesc în sus două ramuri din frunze de stejar, de acelaşi metal, înconjurând, pe flancuri, animalul.

- în exergă, între două cercuri liniare negre, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * ROMANIA * CENTRUL CHINOLOGIC SIBIU.

Semnificaţia elementelor însumate:

capul de câine - fidelitate, ascultare, recunoştinţă; este figura care face referire la profilul unităţii;
limba şi ochii roşii simbolizează forţa unităţii;
ramurile de stejar reprezintă forţă, putere, emblemă a victoriei;
cartea deschisă este simbolul învăţământului şi al cunoaşterii.

 

Totalitatea semnificaţiilor care pot fi deduse din simbolul heraldic al Centrului Chinologic „ Dr. Aurel Greblea” Sibiu, ca şi imprimarea spirituală a mesajelor acestora, converg spre un creuzet de valori în care se adună eternizarea trecutului nostru, iluminarea prezentului şi anticiparea viitorului.