instituțiile din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne și structurile subordonate pot beneficia de fonduri sau bunuri, cu titlu de donație, dar manual,comodat sau sponsorizare, în condițiile legii și ale Ordinului nr. 53 din 16 mai 2017.

Detalii

situația plăților în format deschis, este un aspect aprobat prin Memorandumul privind ,,creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” din luna martie 2016. 

Detalii

conform art. 5 alin. (1) lit e) din Legea nr. 544/2001 fiecare autoritate publică trebuie să publice pe pagina proprie Bilanțurile contabile semestriale și Bugetul ce cuprinde sursele financiare ale instituției, pe ani,in format deschis

Detalii

Veniturile salariale nete achitate personalului din Centrul Chinologic Sibiu

 

.

Detalii