Centrul Chinologic Sibiu® este operator de date cu caracter personal nr. 5233 conform Legii nr. 677 din 21.11.2001

LEGEA 544/2001 – privind informatiile de interes public

Începând cu data de 09.09.2009 Centrul  Chinologic Sibiu este marca inregistrata potrivit Certificatului de înregistrare a mărcii nr.106210 eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi mărci. Utilizarea neautorizată a denumirii şi / sau a siglei Centrului Chinologic Sibiu atrage răspunderea utilizatorului neautorizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicatiile geografice.