Atribuţii generale ale Centrului  Chinologic "Dr. Aurel Greblea" Sibiu:

  1. Realizarea producţiei canine;
  2. Realizarea, selecţia şi dresajul pregătitor al tineretului canin produs, până la împlinirea vârstei de 3-4 luni, conform metodologiei şi programelor elaborate în acest sens, asigurând distribuirea acestuia pe categorii de serviciu, în cadrul unor cursuri de iniţiere în dresaj;
  3. Selecţionarea şi achiziţionarea exemplarelor canine necesare pentru reproducţie şi pentru serviciu;
  4. Pregătirea, evaluarea şi reevaluarea echipelor canine de serviciu din structurile dotate cu câini de serviciu ale Sistemului Naţional de Ordine şi Siguranţă Publică şi ale altor servicii specializate;
  5. Efectuarea de studii, cercetări şi experimente privind conceperea şi ameliorarea tehnologiilor de dresaj, evaluarea implementării în practică a acestora, valorificarea urmelor organice şi anorganice de miros, amenajarea de utilităţi specifice instruirii şi dresajului, perfecţionarea şi modernizarea procesului de învăţământ, psihopedagogia, profilaxia, diagnosticarea şi tratarea unor boli canine precum şi privind nutriţia şi îngrijirea câinilor de serviciu;
  6. Administrarea Băncii de mirosuri şi Laboratorului de examinare odorologică judiciară;
  7. Organizarea şi participarea la convocări de învăţământ, cercuri şi sesiuni ştiinţifice, consilii şi comisii în interesul procesului instructiv-educativ, seminarii, simpozioane, conferinţe, colocvii tematice, documentări, schimburi de experienţă, concursuri şi expoziţii chinologice, organizate în ţară şi străinătate;
  8. Desfăşurarea de activităţi specifice managementului resurselor umane;
  9. Planificarea, organizarea şi asigurarea gestionării eficiente a fondurilor financiare alocate, întreţinerea şi exploatarea judicioasă a bunurilor materiale şi imobilelor din dotare, conform prevederilor legale.